• It's Learning
  • Facebook
  • E-post
  • RSS
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
NM vinner i filosofi


Valg av programfag


Info fra foreldremøte Vg1


#stpaulgymnas på Instagram

Siste fra Facebook

St. Paul Gymnas har en rekke ledige vikariat som lærer for skoleåret 2018/2019. Kandidaten må ha godkjent lærerutdanning og relevant undervisningskompetanse i fag som det søkes vikar for. Geofag 28,23 % Geografi 30, 6 % (tre klasser, kan deles i tre) Naturfag 35,46 % ( to klasser, kan deles i to) Engelsk 53,34 % ( to klasser, kan deles i to) Norsk 24,01 % Matematikk 54,9 % ( to klasser, kan deles i to) Tysk 42,98 % Søkerne kan selv søke på flere av stillingene, og dele opp stillingene slik som skissert over. Søkerne må presiere i søknaden hva de søker på. Kandidaten må ha god kjennskap til skolens katolsk profil og arbeide for å fremme denne. Videre må kandidaten ha et elevsyn som samsvarer med skolens og den katolske kirkes syn på mennesket og utdanning. For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med ass. rektor Gro Bjørgaas, tlf 55628040 Tiltredelse 1. august Søkeren må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning. Søkeren må ha praktisk-pedagogisk utdanning Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no Søknadsfrist er 21. mai Vi tilbyr lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse.
Russetiden er i gang! Forrige torsdag var det russedåp i kantina. Arrangementet var alkoholfritt, men det satte ikke en demper for engasjementet og lydnivået. Med nye navn på russelua gikk flokken vår ut i Bergen sine gater etter endt program på skolen:) Herlig gjeng <3
Denne uka hadde vi besøk av forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr som har skrevet bok om Birgitte Tengs, jenta på 17 år som ble funnet drept 500 meter fra huset sitt. Jahr ga elevene innblikk i hvem Birgitte var, og utfordringer knyttet til etterforskningen. Elevene fulgte spent med når Jahr skrittvis gikk gjennom saken. Et av målene med dette opplegget, ved siden av å bli kjent med Tengs-saken, er å få elevene til å ha kritisk tenkning til nyhetene som blir servert oss. Veldig bra opplegg for elever og lærere
Her kan du lese om NM-vinner i filosofi Anders Eidesvik fra St. Paul gymnas. http://www.katolsk.no/nyheter/2018/04/innen
Suzanne med sine to studenter, Hanne og Torjerd, gjør historiefaget morsomt og levende for elevene i VG2: 2B har hatt rebus om renessansen og reformasjonen for å oppsummere det elevene har vært gjennom den siste perioden. Elevene ble delt inn i ulike grupper og fikk seks oppgaver de skulle løse. Den siste oppgaven var en bonusoppgave der elevene skulle skape sitt eget renessansebilde. Elevene jobbet godt og viste at de har lært mye om både renessansen og reformasjonen. Vinnerne av rebusen ble Ingrid, Kawar og Fredrik
Ledig prosjektstilling som systemkonsulent 50 % ved St. Paul gymnas St. Paul Gymnas har ledig en midletidig stilling i 50% som systemkonsulent for skoleåret 2018/2019. søkeren må ha kunne dokumentere god IT-kompetanse. Systemkonsulenten vil ha ansvar for mobilskole, it's learning, kff/kss, skoleadministrasjonssystemet, hjemmeside, sosiale medier, office pakken, feide, conexus og ulike interne systemer på skolen. Søker bør ha kjennskap og ha brukt noen av disse systemene. Øvrig opplæring vil bli gitt. Søker må lojalt forholde seg til skolens katolske verdigrunnlag. Spørsmål om stillingen rettes til rektor Petter Gjessing tlf 55628040 Tiltredelse 1. august Søkerene må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning. Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no Søknadsfrist 20. april. Vi tilbyr en fleksibel stilling og lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse.
Ved St. Paul gymnas er det ledig et vikariat i 50 % som elevinspektør for skoleåret 2018/2019 St. Paul Gymnas har ledig vikariat som elevinspektør for skoleåret 2018/2019. Stillingen er et vikariat på 50 % som elevinspektør. Kandidaten må ha godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i fag som skolen tilbyr. Ut over dette kan det tilkomme noe undervisning. Elevinspektøren har ansvar for å følge opp elvenes psyko-sosiale miljø etter § 9-a. Videre så er elevinspektøren sentral i å følge opp elever med høyt fravær, elevrådet og russestyret. Stillingen har en fleksibel arbeidstid som må tilpasses elevens behov. Kandidaten må ha god kjennskap til skolens katolsk profil og arbeide aktivt for å fremme denne. Videre må kandidaten ha et elevsyn som samsvarer med skolens og den katolske kirkes syn på mennesket og utdanning. Stillingen er sentral i skolens sosialpedgogiske miljø, og innebærer samarbeid med skoleprest og helsesøster. Elevinspektøren er også en del av skolens administrative ledelse. For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med rektor Petter Gjessing, tlf 55628040 Tiltredelse 1. august Søkeren må beherske norsk både skriftlig og muntlig på et høyt nivå for å bli tatt i betraktning. Søkeren må ha praktisk-pedagogisk utdanning Søknaden sendes på e-post til gymnas@stpaulgymnas.no Søknadsfrist er 20. april Vi tilbyr en fleksibel stilling og lønnsplassering i offentlig regulativ etter avtale. Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse. Krav til kompetanse Utdanning: Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, lavere nivå
Cookies